Aluthermo Quattro® jest pierwszym cienkim, multi-refleksyjnym systemem izolacji wielowarstwowej w całości zgrzewanym termicznie. Aluthermo Quattro® składa się z dwóch warstw czystego, polerowanego aluminium o grubości 30 mikronów zabezpieczonych przed utlenianiem, oddzielonych dwoma warstwami pęcherzyków powietrza znajdujących się w strukturze plastra miodu zamkniętych w samo-gasnącej folii polietylenowej. Dodatkowo zawiera dwa dodatkowe ekrany z folii z czystego aluminium oraz wodoodporną i samo-gasnącą piankę polietylenową. Aluthermo Quattro® stanowi prawie nieprzepuszczalną barierę dla promieniowania podczerwonego, zapewniając komfortowe warunki temperaturowe zarówno latem jak i zimą. Zgodnie z badaniami (patrz dane techniczne) opór cieplny Aluthermo Quattro® wynosi R= 5,7 m²K/W, a właściwości termoizolacyjne odpowiadają przynajmniej wełnie szklanej o grubości 20cm i lambdzie (λ) 0,040 W/m. Z tego powodu Aluthermo jest powszechnie wykorzystywane do ocieplania poddaszy – izolacja jest na tyle cienka, że pozwala na wyeksponowanie belek stropowych.

PARAMETRY TECHNICZNE:
 • Współczynnik oporu cieplnego: R = 5,70 m²K/W *
 • Współczynnik przenikania ciepła: U = 0,175 W/m²K
 • Efektywność cieplna: do 13% bardziej efektywna niż 200 mm wełny mineralnej λ 0,036 W/mK
 • Szczelność: 0,26 l/s/m² zgodnie z EN 13829
 • Tłumienie akustyczne: Rw (C;Ctr) = 35 (-2;-7) dB
 • Tłumienie dźwięków uderzeniowych: ΔLw = 22 dB
 • Grubość: +/- 10 mm
 • Średnica pęcherzyka: 10 mm
 • Wysokość pęcherzyka: 4 mm
 • Grubość warstwy polietylenu: 150 μm
 • Ilość warstw aluminium: 4
 • Grubość pianki polietylenowej: 3 mm
 • Grubość zewn. warstwy polietylenu: 30 μm
 • Wymiary roli: 1,20 x 25 m
 • Powierzchnia roli: 30,00 m²
 • Masa: +/- 750 g/m²
 • Obciążenie dopuszczalne przy 10 % odkształcenia: 543 kg/m²
 • Obciążenie dopuszczalne przy 20 % odkształcenia: 1232 kg/m²
 • Odporność na rozerwanie: 2.423 kg/m²
 • Zakres temperatur montażu: – 40°C – +80°C

A+C+E+G. Warstwa folii z czystego aluminium o grubości 30 mikrometrów, zabezpieczona przed utlenianiem
B+F. Warstwa pęcherzyków suchego i stabilnego powietrza osłoniętych polietylenem
D. Pianka polietylenowa